Одесса, Пишоновская, 24/2

ООО "Научно-исследовательский учебно-курсовой консультационный центр промышленной безопасности"

Наша организация с 2008 года занимается предоставлением услуг в области охраны труда по различным направлениям подготовки. Так же сферой деятельности компании является помощь в получении разрешений на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатации оборудования повышенной опасности.

Декларація щодо незалежності, неупередженості і недоторканності інспекційного органу ТОВ «Науково-дослідницький учбово-курсовий консультаційний центр промислової безпеки»

Орган з інспектування ТОВ «НДУККЦ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ» проводить інспектування виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

Політика органу з інспектування ТОВ «НДУККЦ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ» щодо незалежності, неупередженості і недоторканності органу з інспектування полягає у забезпеченні таких умов проведення інспектування, за якими на рішення щодо результатів інспектування ніяким чином не впливають інші напрямки діяльності Підприємства, пов’язані з навчанням з питань охорони праці, розробкою документів з питань охорони праці чи технічним оглядом машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які він інспектує, та, за якими рішення щодо результатів інспектування буде являти собою повне, всебічне, об’єктивне відображення реального стану об’єкту інспектування.

Орган з інспектування ТОВ «НДУККЦ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ» несе відповідальність за неупередженість своєї діяльності щодо інспектування і не дозволяє комерційним, фінансовим або іншим впливам становити загрозу для неупередженості.

Незалежність Органу з інспектування ТОВ «НДУККЦ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ» полягає в тому, що орган з інспектування є організацією відкритою для спілкування із споживачами та іншими зацікавленими групами, мета якого полягає в забезпеченні заявників об’єктивної, достовірної та легкозрозумілої інформації щодо робіт з інспектування.

Орган з інспектування ТОВ «НДУККЦ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ» здійснює свою діяльність таким чином, щоб не зашкоджувати та не ускладнювати звернення заявників до нього, та забезпечує вимоги щодо недискримінаційності та неупередженості щодо заявників. Ці умови виконуються шляхом виконання робіт з інспектування в обсязі і порядку згідно чинних нормативних документів. Персонал інспекційного органу ТОВ «НДУККЦ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ» несе відповідальність за достовірність і об’єктивність всіх процедур по інспектуванню згідно своїх посадових інструкцій та вимог чинних нормативних документів.

Ця декларація засвідчує, що: Орган з інспектування ТОВ «НДУККЦ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ» є організацією, незалежною у юридичному та фінансовому відношенні від замовників або інших сторін, зацікавлених у інспектуванні.

Організаційна, функціональна, фінансова стабільність та необхідні ресурси інспекційного органу забезпечують чітке виконання завдань з інспектування.

Орган з інспектування має необхідну нормативну документацію, яка відповідає його сфері акредитації.

Орган з інспектування має достатню кількість персоналу з необхідною кваліфікацією. Професіоналізм, знання та дотримання законодавчих і нормативних вимог, підтримка проголошеної декларації щодо незалежності, недоторканності та неупередженості є обов’язковими вимогами для кожного працівника органу з інспектування.

За 10 лет нашими клиентами стали такие известные компании:

и десятки других компаний по всей Украине

Наши сотрудники

 • Гаман
  Анна Анатольевна

  Начальник отдела аутсорсинга

 • Дуньо
  Андрей Иванович

  HR-Manager

 • Вербовская
  Ирина Вячеславовна

  Начальник отдела экспертизы и аттестации рабочих мест

Как нас найти?